Όροι Χρήσης

Δωρεάν Παρoχές

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη 24ωρη μίσθωση (1 ημέρα)
 • Συντήρηση, ορυκτέλαια και λιπαντικά
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση σοβαρής μηχανικής βλάβης
 • Ζώνες ασφαλείας
 • Οδικούς χάρτες (εφόσον ζητηθούν)
 • Ασφάλεια για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων, υλικές ζημιές ιδιοκτησίας τρίτων, ως και ασφάλεια πυρκαγιάς
 • Κράτηση αυτοκινήτου από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς καμιά επιβάρυνση
 • Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, μέσω του δικτύου συνεργατών μας, σε όλη την Ελλάδα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Ειδικοί Όροι Ενοικιάσεων
 • Ηλικία Οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια.
 • Άδεια Οδηγήσεως: Ελληνική ή Διεθνής που έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.
 • Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης: Ένα εικοσιτετράωρο (1 ημέρα). Κάθε επιπλέον ώρα επιβαρύνεται με το 1/6 της ημερήσιας τιμής.
 • Παιδικά Καθίσματα: Παιδικά καθίσματα υψηλής ασφάλειας διατίθενται, εφόσον ζητηθούν, με ημερήσια χρέωση 3,18€ την ημέρα.
 • Τροχαίες Παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και οι συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν μόνο τον πελάτη.
 • Μέτρηση Χιλιομέτρων: Η μέτρηση χιλιομέτρων αρχίζει και τελειώνει πάντοτε στο γραφείο μίσθωσης.
 • Βενζίνη: Πληρώνεται από τον πελάτη.
 • Φόροι: 16% στο σύνολο του λογαριασμού βαρύνει τον πελάτη.
 • Παράδοση – Παραλαβή: Μόνο οι παραδόσεις ή παραλαβές πέραν των 15 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της Χίου επιβαρύνονται με 21,55€, οι υπόλοιπες είναι δωρεάν. Οι παραδόσεις – παραλαβές μετά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου ( 22:00 έως 07:00 ) χρέωση 22,26€.
 • Αλλαγές Τύπου Αυτοκινήτου: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Μεταφορά Σε Πλοία: Μεταφορά του μισθωμένου αυτοκινήτου σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της εταιρίας.
Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ασφάλεια: Όλοι οι εγκεκριμένοι και αναγραφόμενοι στο συμβόλαιο μίσθωσης των αυτοκινήτων του γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων SOTIRAKIS car rental οδηγοί και επιβαίνοντες είναι ασφαλισμένοι για θάνατο και σωματικές βλάβες κατά τρίτων (έως 500.000.00€) και υλικές ζημιές κατά τρίτων(500.000.00€). Υποχρεούνται δε όπως παραδώσουν το αυτοκίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβαν, διαφορετικά το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον μισθωτή ζημιές και καθυστέρηση στη λήξη της μίσθωσης μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά στο μισθωμένο αυτοκίνητο.

Κάλυψη Μη Ασφαλιζομένων Ποσών
 • (C.D.W.) – Καλυπτόμενες ζημιές ιδίου αυτοκινήτου με 500€ απαλλαγή: Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την παραπάνω αναφερόμενη ευθύνη του σε 500,00 € για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων, καταβάλλοντας το ποσό των 6,04€ ημερησίως.
 • (F.D.W.) – Καλυπτόμενες ζημιές ιδίου αυτοκινήτου χωρίς απαλλαγή: Ο μισθωτής μπορεί να απαλλαγεί της ευθύνης για όλες τις κατηγορίες καταβάλλοντας το ποσό των 6,36€ ημερησίως αφού και εφόσον προηγηθεί η ασφάλεια (C.D.W.) στο συμβόλαιο.
 • (W.U.G.) – Ασφάλιση αυτοκινήτου για θραύση κρυστάλλων: Με κόστος 6,36€ ημερησίως καλύπτονται ζημιές έως και ολική αντικατάσταση των κρυστάλων του αυτοκινήτου για όλες τις κατηγορίες.
 • (P.A.I.) – Προσωπική ασφάλεια: Ασφάλιση οδηγού και επιβατών με χρέωση ημερησίως 3,18€ για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Η ασφάλιση καλύπτει:
  • Θάνατο 15.000,00€
  • Ολική αντικατάσταση 15.000,00€
  • Μερική ανικανότητα % έως 15.000,00€
  • Ημερήσια επιδότηση νοσηλείας 15€ και ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300,00€
  • Ανώτατο όριο για κάθε ατύχημα 30.000,00€